Contact|

Congres zedendelinquenten


30 maart 2023 | Van der Valk Zuidas Amsterdam & online

Infomarkt

Op het Congres Zedendelinquenten wordt een informatiemarkt ingericht waar verschillende bedrijven en organisaties zich presenteren.

Bent u werkzaam met of voor (zorg)professionals in het sociale domein, ggz of rechterlijke macht? En heeft u interesse om uw product of dienst onder de aandacht te brengen en meer bekendheid te geven? Dan is deelnemen aan de informatiemarkt tijdens het Congres Zedendelinquenten de uitgelezen kans om uw aanbod aan uw doelgroep te presenteren! Tevens zijn er mogelijkheden om presentatie op de informatiemarkt te combineren met een advertentie in het blad Sozio (mediapartner van het congres). 

Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Ga dan direct naar het online inschrijfformulier om uw organisatie in te schrijven. Heeft u vragen of wilt u een passend aanbod ontvangen? Dat kan! Neem hiervoor contact op met Philippine Herkes via philippine@mailswp.com of bel naar 020-3697237.

Standhouders die zich reeds hebben aangemeld:

Uitgeverij SWP is een professionele, marktgedreven uitgeverij, die vak- en wetenschappelijke informatie acquireert, ontwikkelt en distribueert met het oog op educatie, kennisontwikkeling en het leveren van een bijdrage aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. www.swpbook.com 

Logavak Opleidingen verzorgt bij- en nascholing voor professionals in GGZ, Jeugdzorg, Kinderopvang, Management, Onderwijs, Psychologie, Zorg en Welzijn via specialisatie-leergangen, cursussen, meerdaagse opleidingen en workshops. www.logavak.nl

Cosa. Geen nieuwe slachtoffers. Daar draait het om bij COSA, een methode voor re-integratie van zedendaders in de samenleving. Vrijwilligers vormen samen met professionals een netwerk rond een zedendader, de COSA-cirkel. www.reclassering.nl

Transfore behandelt patiënten met dreigend gewelddadig of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het verschilt per patiënt waar de behandeling start. Dat kan zowel klinisch als ambulant zijn. We kunnen eenvoudig afschalen, maar ook opschalen. We bieden een breed behandelaanbod. Variërend van e-health, kortdurend ambulant tot zeer intensief, individueel en in groepen, eventueel gecombineerd met een klinische opname. We zorgen ervoor dat alle onderdelen van een behandeltraject naadloos op elkaar aansluiten. www.transfore.nl