Contact|

Congres zedendelinquenten


30 maart 2023 | Van der Valk Zuidas Amsterdam & online

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

09:45 Karel van Duijvenbooden

Opening door de dagvoorzitter

Karel van Duijvenbooden, Projectleader follow up care for detainees, Ministerie van Justitie.

10:00 Jan Willem van den Berg

Wat zijn zedendelicten eigenlijk?

Wat zijn zedendelicten eigenlijk? En wat is er te zeggen over de plegers van deze delicten in de relationele sfeer of in andere situaties van afhankelijkheid?

Drs. Jan Willem van den Berg, Gz-psycholoog bij Transfore, De Tender in Deventer.

Iedereen heeft wel een beeld bij ‘de zedendelinquent’. Maar, in hoeverre klopt ons beeld? Wat zegt wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld over recidiverisico bij plegers van zedendelicten. Zijn er zedendelinquenten met een veel lagere of hogere kans op recidive? Voorkomt behandeling een terugval in seksueel grensoverschrijdend gedrag? En, als dat zo is, wat moet er dan precies behandeld worden? Antwoorden op deze en andere vragen komen aan bod tijdens de eerste lezing.
10:30 Jan Hendriks

Verschil tussen jeugdige en volwassen zedendelinquenten

Prof. dr. Jan Hendriks, Bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie, Universiteit van Amsterdam.

Het ligt misschien voor de hand te veronderstellen dat het niet uitmaakt of iemand een jeugdige of volwassen zedendelinquent is. De nadruk ligt dan op het woord zedendelinquent. In deze lezing zal ik echter duidelijk maken dat het zinvol is om jeugdige zedendelinquenten anders te behandelen dan volwassen zedendelinquenten. Vaker dan bij volwassen daders hebben we te maken met once only daders. Het profiel van de jeugdige zedendelinquent is daarnaast slechts deels te vergelijken met dat van volwassen daders. Het inschatten van het recidiverisico is voor volwassen daders al lastig, maar dit geldt nog meer voor jeugdige daders. Er blijken diverse subtypen jeugdige daders onderscheiden te kunnen worden. Slechts een beperkt percentage blijft in de volwassenheid doorgaan met het plegen van zedendelicten. Officiële statistieken laten zien dat zowel het aantal jeugdige zedendelinquenten als het percentage recidivisten is veranderd in de loop der jaren.
11:00

Koffie- en theepauze

11:30 Janine Janssen

Eergerelateerd seksueel geweld

Prof. dr. Janine Janssen, Bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie, Lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool en de Politieacademie, Hoofd onderzoek Expertisecentrum eergerelateerd geweld bij de Nederlandse politie.

Bij zaken waarbij met geweld gedreigd wordt of geweld daadwerkelijk gebruikt wordt in de naam van een geschonden familie-eer, speelt seksualiteit vaak een belangrijke rol. Janine Janssen zal een overzicht geven van de rol van seksualiteit in de eergerelateerde zaken die de politie onder ogen krijgt. Daarbij zal zij stilstaan bij de volgende vragen: wie komt er als verdachte in beeld en wie als slachtoffer? Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen eerzaken met een seksuele component en andere zedenzaken?
12:00 Arjen Gerritsen

Commotie bij terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving

Welke rol spelen het openbaar bestuur en de (sociale) media bij de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving?

Arjen Gerritsen, Burgemeester van Almelo.

12:30

Lunchpauze

13:30 Netta Lazorgan

Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid (COSA)

Drs. Netta Lazorgan, Coördinator COSA / Contactfunctionaris zeden bij Reclassering Nederland.

COSA is een methode voor de re-integratie van zedendelinquenten in de samenleving en staat voor Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid. Het doel van COSA is om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Met behulp van vrijwilligers wordt het sociale isolement doorbroken en ondersteuning geboden bij de re-integratie. Netta Lazorgan zal u meer vertellen over het ontstaan van COSA, wat de methode COSA inhoudt en op welke manier COSA een bijdrage levert aan het voorkomen van recidive bij zedendaders. Daarnaast zal onze ervaren vrijwilliger Jorg Willems u meer vertellen over hoe het is om dit bijzondere vrijwilligerswerk te doen. Hij neemt u mee in de praktijk van COSA en zijn ervaringen in het werken met zedendelinquenten.
14:00 Vincent Grimbergen

Wat doet de reclassering?

Seks, drugs en RNR

Vincent Grimbergen MSW, Reclasseringswerker (Zedenzaken) en sociaal bewegingsagoog bij Fivoor.

GGZ Reclassering Fivoor focust zich op de doelgroep waarbij sprake is van middelenmisbruik, verslaving, psychiatrie en delinquent gedrag. Vincent Grimbergen neemt u mee in de werkwijze van GGZ Reclassering Fivoor en  het uitvoeren van de verschillende reclasseringstaken met betrekking op zedendelinquentie en bovenbeschreven problematiek. Binnen deze werkwijze is aandacht voor wetenschappelijke gefundeerde risicotaxaties, het nemen van verantwoorde beslissingen, samenwerking met andere reclasseringsorganisaties en het werken middels het Risk, Needs, en Responsivity-model (RNR).
14:30

Koffie- en theepauze

15:00 Ruud van der Horst

Methodisch werken aan een veilige re-integratie van zedendelinquenten d.m.v. Forensisch vakmanschap

Hoe werken we methodisch aan een veilige re-integratie en forensisch vakmanschap?

Dr. Ruud van der Horst, Lector vakmanschap Forensische Zorg aan Hogeschool Rotterdam & Wetenschappelijk adviseur bij het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Primaire doelstelling van de forensische zorg is het terugbrengen van delictgedrag en recidive door begeleiding en behandeling van forensisch psychiatrische patiënten. Naast behandelinhoudelijke kennis, is de manier waarop door professionals in het dagelijks handelen hieraan invulling wordt gegeven van groot belang. Ruud van der Horst zal in zijn presentatie ingaan op hetgeen dat zoal bij vakmanschap van professionals komt kijken en hoe dit meer specifiek kan worden bezien in het licht van de begeleiding en behandeling van zedendelinquenten in de forensische zorg.
15:30 Jaap van Vliet

Column 'Dader en slachtoffer: een paar apart?'

Dr. Jaap van Vliet, Adviseur forensische zorg.

15:35 Leonard van der Kolk

Column: Is dader ook slachtoffer?

Drs. Leonard van der Kolk, Forensisch ervaringsdeskundige GGZ Westelijk Noord-Brabant, science-practitioner TRANZO, Tilburg University.

15:40

Panel: Wat zijn de risico’s van seksueel delinquenten (bij terugkeer) in de samenleving?

Karel van Duijvenbooden, drs. Jan Willem van den Berg, Vincent Grimbergen, drs. Netta Lazorgan, drs. Leonard van der Kolk en dr. Jaap van Vliet.

Karel van Duijvenbooden gaat in gesprek met o.a. drs. Jan Willem van den Berg, Vincent Grimbergen, drs. Netta Lazorgan, drs. Leonard van der Kolk en dr. Jaap van Vliet.
16:30

Afsluiting en borrel